Aussicht aus dem Auto mit Blick auf das Meer
Frau im Auto mit Lenkrad in der Hand und roten Fingernägeln
Frau am Steuer und der Fahrtwind bläst ihr ins Haar

CARTV check 2.0 – najjednoduchšia cesta k najlepšej hodnote.

CARTV check – efektívny portál na určenie trhovej hodnoty.

CARTV check vám ponúka najlepšie riešenia stanovenia hodnoty – a navyše pritom ušetríte čas. Vďaka kombinovanému využitiu piatich rôznych online trhov s jazdenými vozidlami, výsledkov analýzy spoločnosti DAT a rozsiahlej analýzy údajov CARTV je profesionálne stanovenie trhových cien mimoriadne presné. Okrem toho cenové pásmo zodpovedajúce vývoju na trhu vám poslúži ako spoľahlivá veličina na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade požiadavky vám vieme sprostredkovať dokonca staršie hodnoty (do septembra 2009!) – napríklad pre súdnoznalecký posudok. Navyše existuje možnosť výsledok spresniť použitím vlastných údajov. CARTV check sa ukončuje štatistickým vyhodnotením, ktoré vám poskytne dôležité informácie o obchode – napr. či ide o obchodníka alebo súkromného ponúkajúceho – na stanovenie príslušnej výšky zdanenia v konkrétnom prípade ponúkaných vozidiel.

 

Prehľad výhod:

 

 • Identifikácia, hodnota podľa spoločnosti DAT a trhová hodnota na jedno kliknutie – celkom jednoducho a presne!
 • Profesionálna podpora pri validácií vašich reprodukčných nákladov
 • Veľmi jednoduché ovládanie zadaním niekoľkých údajov o vozidle
 • Žiadne narušenie prenosu údajov vďaka integrácii CARTV check do popredných aplikácií pre znalcov
 • CARTV check môže prevziať identifikáciu vozidla vopred vykonanú v systéme DAT (dotazom na identifikačné číslo vozidla VIN)
 • Výsledky zodpovedajúce trhu porovnaním hodnoty podľa spoločnosti DAT a skutočných referenčných vozidiel z online trhov s jazdenými vozidlami
 • Do úvahy sa berie 5 online trhov s jazdenými vozidlami
 • Voliteľné služby: Využitie ocenenia vozidla spoločnosťou DAT v plnom rozsahu
 • Voliteľné služby: Kombinácia výsledku s DAT-zoznamom pre nájomné vozidlá

 

Modul 1: Vyžiadanie VIN z databázy DAT

Vyžiadanie identifikačného čísla vozidla umožňuje jednoznačnú identifikáciu vozidla podľa čísla jeho karosérie. Tak získate v priebehu pár sekúnd všetky informácie o výbave vozidla. Vlastnosti výbavy sa prevezmú do systému CARTV check a tvoria základ výpočtu pásma trhovej hodnoty vozidla.

Modul 2 CARTV check, pásmo trhovej hodnoty

Modul pásma trhovej hodnoty CARTV check vám poskytne ponukové ceny vyhľadaných referenčných vozidiel a hodnotu vozidla podľa spoločnosti DAT.

Vozidlá sa zároveň budú vyhľadávať na 5 popredných online trhoch s jazdenými vozidlami (mobile.de, AUTOSCOUT24, PKW.de, webmobil24 a auto.de). Pomocou rôznych funkcií filtrovania a triedenia a vďaka perfektnej konfigurácií údajov (napr. počet najazdených kilometrov, prvé uvedenie do prevádzky atď.) si môžete rýchlo a jednoducho vybrať najvhodnejšie referenčné vozidlá. Môžete si dať vyhodnotiť výsledky na celoštátnej a regionálnej úrovni, a to pre osobné automobily, jednostopové aj nákladné motorové vozidlá.

Prihliadne sa aj na ocenenie podľa spoločnosti DAT, v rámci ktorého sa berú do úvahy kritériá, akými sú sledovanie trhu spoločnosťou DAT, prvé uvedenie do prevádzky, počet najazdených kilometrov a z veľkej časti aj výbava vozidla. Na záver dostanete detailnú, zrozumiteľnú a prehľadnú dokumentáciu všetkých hodnôt.

Najvyššia transparentnosť prostredníctvom:

 • krycieho listu so všetkými dôležitými údajmi a hodnotami
 • výsledkov od spoločnosti DAT
 • kompletnej a zrozumiteľnej dokumentácie referenčných vozidiel použitých na porovnanie
 • detailnej analýzy údajov vrátane rozsiahlej dokumentácie
 • detailnej a zdokumentovanej rešerše
 • dokumentácie na zistenie druhu zdanenia (zdaňovanie prirážky, štandardný daňový režim)

K dispozícií je aj mobilné riešenie pre iPhone/iPad a Android.

Modul 3 Archív CARTV check – so spätnou účinnosťou do septembra 2009

Vyhľadávanie starších trhových cien je veľmi náročné, preto ho môžete prenechať nám! My vám dokážeme zistiť trhové ceny so spätnou platnosťou v požadovaný deň do septembra 2009. Od nás dostanete transparentný prehľad so zoznamom všetkých relevantných vozidiel z archívu inzerátov portálu mobile.de usporiadaných podľa počtu najazdených kilometrov, prvého uvedenia do prevádzky a výbavy. Okrem toho dostanete vyhodnotenie z databázy CARTV, ako aj historických výsledkov od spoločnosti DAT vrátane vtedajšej predajnej a kúpnej ceny a ceny nového vozidla.

Modul 4 Ocenenie vozidla SilverDAT

Pomocou aplikácie SilverDAT-Fahrzeugbewertung môžete zadať a oceniť ďalšiu zvláštnu a doplnkovú výbavu. Táto výkonná webová aplikácia vám umožňuje zohľadniť všetky ďalšie „faktory ovplyvňujúce hodnotu“ vozidla na základe znalcom zistených odhadov, napr. predchádzajúcich škody, stavu pneumatík, opráv, podmienok používania a i.

Modul 5 SilverDAT-Mietwagenspiegel

Všetky vozidlá vo vozovom parku spoločnosti DAT boli rozdelené do 11 rôznych tried nájomných vozidiel. Tieto triedy sa rozlišujú podľa nákladov na vozidlo a motorizácie. Pre každý modelový rok sú pridané, prepracované a prispôsobené nové úrovne podľa aktuálnej ponuky vozidiel, cien a kritérií výbavy. Aplikácia zohľadňuje aj náhradu škody za nemožnosť použitia vybraného vozidla. Pritom sa základné náklady vypočítajú na základe obstarávacej hodnoty a ďalších faktorov, ako sú náklady na poistenie, daň z motorových vozidiel, odpisy, údržba atď. Z toho sa odvodzujú triedy nemožnosti použitia vozidla a výška prislúchajúcej náhrady škody. V bežnej praxi sa náhrada škody za nemožnosť používať vozidlo sa po 5 rokoch zníži o jednu triedu, po 10 rokoch o dve triedy. Informácie v nemeckom jazyku nájdete na www.dat.de/mietwagenspiegel

Login CARTV check

Close