Platforma pre fleetové centrá a vozové parky: CARTV fleet.

CARTV fleet

Prostredníctvom platformy CARTV fleet môžu firmy, lízingové spoločnosti alebo iné spoločenstvá transparentne a bezpečne uviesť na trh vozidlá zo svojich zásob.

Niekoľkými krokmi k cieľu:

  1. Sprostredkovanie údajov o vozidle (údaje, fotografie, opis atď.) prostredníctvom klávesnice alebo rozhrania CARTV istej predajnej ceny
  2. Zverejnenie vozidla na CARTV fleet
  3. Prevzatie záväzných cenových ponúk
  4. Keď sa dosiahne istá predajná cena: koordinácia uskutočnenia predaja podľa usmernení CARTV, vrátane prípravy zmluvných dokumentov a objasnenia peňažného toku – s možnosťou využiť služby tímu All4you
    • Ak sa istá predajná cena nedosiahne vy rozhodnete, či sa uskutoční predaj za najvyššiu ponúknutú cenu
  5. Prevzatie vozidla obchodníkom/kupujúcim
  6. Zákazka sa skočila
Close