3 zastúpenia. 1 cieľ.

CARTV je ochranná známka spoločnosti Global Services TV a.s., ktorá existuje od roku 1998. So zastúpením v Mníchove, Bratislave a vo Varšave a so širokou obchodnou sieťou CARTV dnes poskytuje balík služieb so stanovením zostatkovej hodnoty. So svojím tímom servisných pracovníkov CARTV vybavuje podľa želania aj predaj všetkých druhov vozidiel.

Global Services TV a.s.
Žilinská 7–9
811 05 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 2 57282500
E-Mail: info@cartv.eu

APE Ptacek Engineering GmbH
Bayerwaldstraße 9
81737 München
Telefon: +49 89 630209-0
E-Mail: info@ape.de

Global Services TV a.s.
SPÓŁKA AKCYJNA Oddział w Polsce
Ul. Karolkowa 30
PL-01-207 Warszawa
Tel.: +48 22 160 91 91
E-Mail: informacje@cartv.eu

Close