Najlepší servis, to je naša značka.

Realizačný servis All4you.

Fáza 1: Prvý kontakt a vypracovanie zmluvy

K prvému kontaktu dôjde prostredníctvom webového sídla alebo telefonicky. Pritom ide často o vysvetlenie úlohy CARTV a čo vlastne burza zostatkových hodnôt robí. Ešte počas rozhovoru dostane od nás vlastník vozidla/predávajúci vyhlásenie o ochrane údajov online alebo e-mailom a keď nám predloží písomný súhlas, údaje prijmeme. V nasledujúcom kroku predávajúci dostane elektronicky vopred vyplnenú kúpnu zmluvu.

Fáza 2: Odsúhlasenie detailov

Hneď ako dostaneme kúpnu zmluvu a ostatné doklady, môžeme prejsť k ďalším krokom. Postaráme sa o to, aby pri preberaní vozidla boli pripravené všetky doklady (technický preukaz 1 a 2, kľúče od vozidla atď.). Radi s vami vyjasníme, či máme vozidlo odhlásiť. Ak ide o financované vozidlo alebo vozidlo na lízing, skontaktujeme sa s bankou resp. lízingovou spoločnosťou a vybavíme potrebné kroky. Na požiadanie dohodneme termíny stretnutí a vysvetlíme zmluvným stranám, čo všetko je na odhlásenie vozidla potrebné –napríklad evidenčné číslo vozidla. Ďalšou dôležitou otázkou je, či sa má úhrada zostatkovej hodnoty resp. kúpnej ceny uskutočniť na mieste v hotovosti alebo prevodom na účet.

Vybavujeme bez problémov aj vozidlá s týmito zvláštnosťami:

  • vozidlá zaregistrované v zahraničí
  • vozidlá poškodené v dôsledku požiaru alebo krádeže
  • špeciálne vozidlá

Fáza 3: Po kúpe

V prípade akýchkoľvek otázok vo fáze od uzavretia zmluvy do prevzatia vozidla je predávajúcemu a kupujúcemu k dispozícii náš tím All4you.

Kontakt All4you

Fáza 4: Odovzdanie vozidla

Náš tím All4you je vám k dispozícií aj v prípade otázok týkajúcich sa odovzdania vozidla.

Close