Zmena VOP ku dňu 1.7.2019

Vážení zákazníci,

dňa 3. júna 2019 sme Vám zaslali informačný bulletin, v ktorom sme okrem iného upozornili na zmenu verejných obchodných podmienok (ďalej VOP) spoločnosti CARTV s.r.o..

Chceli by sme Vás upozorniť, že v rámci zmien boli teraz upravené aj VOP spoločnosti CARTV GmbH.

Zmenené VOP CARTV s.r.o. ako aj CARTV GmbH sme Vám poskytli na našej internetovej stránke https://www.cartv.eu/agb/. Ak s touto zmenou našich obchodných podmienok nesúhlasíte, máte právo namietať proti tejto zmene. Námietka musí byť písomná a musí byť doručená na adresu spoločnosti CARTV s.r.o. alebo adresu spoločnosti CARTV GmbH (adresu nájdete na našej internetovej stránke). Ak súhlasíte so  zmenou VOP zo dňa 01.07.2019, tieto VOP platia v upravenej forme.

S úctou

Váš CARTV Team

Close