CCTV

Prevadzkovatel: GLOBAL SPRAVCOVSKA a.s.

 

Kontaktne udaje: Namestie 1.maja 17, Bratislava 811 06

 

Ucel: Opravneny zaujem prevadzkovatela podla cl.6 ods. 1 pism. F) nariadenia GDPR.

 

Blizsie informacie: Kamerovy zaznam je spracovavany s ohladom na nariadenie GDPR a uchovavany po dobu 5 dni na chranenom serveri prevadzkovatela.

Pristup k tomuto zaznamu je obmedzeny internou smernicou.

Close