Alter Bus mit offener Autotür vor Landschaft
Alte Autotür in braun und verrostet

Riešenie pre znalcov bez viazanosti na rozhranie.

CARTV gate+

CARTV gate+ je webová aplikácia pre znalcov v odbore motorových vozidiel na vypracovanie znaleckého posudku.

Popri funkciách platformy CARTV gate CARTV gate+ ponúka :

  • zadávanie všeobecných základných údajov na vyhotovenie znaleckého posudku
    • vypracovanie je limitované na 120 posudkov ročne
  • zadávanie adries, napríklad objednávateľa, držiteľa motorového, vozidla, poisťovne, právnika, dielne, miesta obhliadky atď.
  • integráciu rôznych metód výpočtu zníženia hodnoty
  • využitie knižnice textových modulov na vyhotovenie posudku
  • integrované rozhranie k burze zostatkových hodnôt CARTV
  • nástroj na ručné vedenie účtovníctva
  • voľne generovateľné listy vrátane prístupu ku knižnici textových modulov
Close